skypu formavimo
Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas yra žemėtvarkos planavimo dokumentas, priskiriamas žemės valdos projektams. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai rengiami formuojant naujus žemės sklypus taip pat ir pertvarkant žemės sklypus.

Kada reikalinga atlikti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus?

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai reikalingi, kai:geodezija
  • norima įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą sujungti su besiribojančiu žemės sklypu,
  • kai laisvoje valstybinėje žemėje nėra galimybės suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo;
  • numatant miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis Miškų įstatyme numatytais atvejais.