Žemės sklypo ribų atstatymas
Žemės sklypo ribų atstatymas – tai žemės sklypo ribų paženklinimas riboženkliais arba laikinų riboženklių pakeitimas nuolatiniais. Žemės sklypo ribos vietovėje pažymimos pagal žemės sklypo posūkio taškų koordinates.

Riboženklių pasirinkimas

 
Riboženklių pasirinkimas reglamentuojamas Žemės sklypo ribų ženklinimo taisyklėmis.Žemės sklypo ribų atstatymas Ribų ženklinimo ir riboženklių atstatymo darbai vykdomi, remiantis visais turimais planais, žemėtvarkos projektais ar kitais su teritorijų planavimu susijusiais dokumentais.